Банкарство и пословна информатика

Наставни план и програм акредитован 2017.
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. триместар
Б13035 Mathematics обавезан 5
Б20037 Economy обавезан 5
Б11047 English Language 1 обавезан 4
2. триместар
Б63043 Fundamentals of Programming 1 обавезан 8
Б12044 Business Communications обавезан 3
Б11048 English Language 2 обавезан 4
Б20042 Bank Accounting обавезан 6
Б30044 Logistics Services изборни 6
Б30055 Electronic Communications изборни 7
3. триместар
Б62036 Databases обавезан 8
Б24040 Management обавезан 5
Б21039 Banking обавезан 6
Б63044 Fundamentals of Programming 2 изборни 8
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
4. триместар
Б25045 Business Operation Management обавезан 6
Б21035 Finances обавезан 4
Б20041 Marketing обавезан 4
Б60040 Information Systems in Medicine изборни 6
5. триместар
Б64032 Web Design обавезан 8
Б50048 Information System Security обавезан 3
Б21037 E-banking обавезан 5
Б21036 Foreign Trade обавезан 6
6. триместар
Б61042 Windows System Administration изборни 6
Б25044 Risk Management изборни 4
Б41080 Multimedia Communications изборни 4
Б21040 Practicum in Cash Desk Business Processes изборни 6
Б50049 TCP/IP Architecture обавезан 7
Б13043 Statistics обавезан 7
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
7. триместар
Б41075 Access Networks изборни 5
Б30056 Project Management изборни 6
Б20043 Online Stock Exchange обавезан 4
Б25042 Strategic Management обавезан 5
8. триместар
Б24039 Entrepreneurship Planning изборни 6
Б24041 Communication Models изборни 5
Б41082 Business VoIP изборни 5
Б24037 Sales Management обавезан 4
Б21041 Bank Internship обавезан 5
Б24042 Innovations and Entrepreneurship обавезан 5
Б25043 System Business Software обавезан 5
Б25046 Introduction to Operational Research обавезан 5
9. триместар
Б63047 Fundamentals of OOP изборни 8
Б60047 Graphics Software Tools изборни 5
Б11049 Business English обавезан 4
Укупно ЕСПБ бодова по години 60