Служба за међународну сарадњу

Питања везана за мобилност, пишите на mobility@atuss.edu.rs

маст. филол. Тара Пешић

Координатор за међународну сарадњу

tara.pesic@viser.edu.rs

др Драган Новковић

Координатор за мобилност

dragan.novkovic@viser.edu.rs

др Ивана Милошевић

Академски ЕСПБ координатор

ivana.milosevic@viser.edu.rs

др Гордана Јелић

Представник Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије

gordana.jelic@ict.edu.rs

др Ива Деспотовић

Представник Одсека Висока грађевинско-геодетска школа

ivickad@gmail.com

др Зорица Милановић

Представник Одсека Висока железничка школа

jazztoall@gmail.com

Марија Срндовић

Представник Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент

dtmskolab@gmail.com

Горан Пантић

Члан за правна питања
међународне сарадње

goran.pantic@viser.edu.rs

Марко Борак

Члан за IT подршку

marko.borak@viser.edu.rs

Ивана Ковачевић

Члан за финансијска питања
међународне сарадње

racunovodstvovtts@gmail.com

Драгана Крстић

Административни члан

office@atuss.edu.rs

Гордана Вукмировић

Представник студената

studentskiparlament@atuss.edu.rs