О нама

 • Влада Републике Србије донела је Одлуку о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Том Одлуком је предвиђено да АТУСС настаје статусном променом спајања пет постојећих високих школа струковних студија, и то спајањем Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, ул. Војводе Степе бр. 283, Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, ул. Здравка Челара бр. 16, Високе грађевинско-геодетске школе струковних студија у Београду, ул. Хајдук Станкова бр. 2 / ул. Милана Ракића бр. 42, Високе железничке школе струковних студија у Београду, ул. Здравка Челара бр. 14 и Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у Београду, ул. Старине Новака бр. 24.

 • Студенти уписани на студијске програме високих школа струковних студија чијим спајањем настаје АТУСС закључно са школском 2019/2020. годином, настављају студије по наставним плановима, програмима и правилима студија, у складу са Законом о високом образовању.

 • Приверемени савет АТУСС је донео Статут АТУСС, којим је предвиђено да високе школе струковних студија чијим спајањем настаје АТУСС постају одсеци у оквиру АТУСС, са следећим називима и седиштима:

  • Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, са седиштем у Београду, ул. Војводе Степе бр. 283;
  • Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије, са седиштем у Београду, ул. Здравка Челара бр. 16;
  • Одсек Висока грађевинско-геодетска школа, са седиштем у Београду, ул. Хајдук Станкова 2;
  • Одсек Висока железничка школа, са седиштем у Београду, ул. Здравка Челара бр. 14; и
  • Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент, са седиштем у Београду, ул. Старине Новака бр. 24,
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја је АТУСС издало Дозволу за рад.

Одлука о оснивању и Дозвола за рад


Одлука о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Дозвола за рад Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Решење привредног суда о упису Академије техничко-уметничких струковних студија Београд


Решњење о допуни и измени дозволе за рад Академије техничко-уметничких струковних студија Београд