Интернационализацијa

Завршен је поступак добијања Транзиторне повеље, односно акредитације високошколске установе у складу са правилима Европске комисије за Академију техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Повеља је одобрена на основу докумената предатих у септембру 2020., а на основу преноса повеље која је додељена у оквиру претходног позива Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР).
Додељени Еразмус код на основу повеље за АТУСС је RS BELGRAD25.

Документ за Транзиторну повељу

Странице везане за међународну сарадњу су у изради.

Стратегија Интернационализације, Акциони план Стратегије интернационализације, као и Erasmus Policy Statement (EPS) Академије су у припреми и биће усклађени са овим докуменитма ВИШЕР-а.

Документи ВИШЕР-а се налазе на линку: https://www.viser.edu.rs/stranica/internacionalizacija.