Савет

Чланови Савета Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, чији је мандат отпочео дана 1. децембра 2020. године, су:
 1. др Светлана Штрбац-Савић, професор струковних сатудија - Одсек ВИШЕР
 2. др Александра Грујић, професор струковних сатудија - Одсек ВИШЕР
 3. др Биљана Гргуровић, професор струковних сатудија - Одсек ВШИКТ
 4. др Александар Сугарис, професор струковних сатудија - Одсек ВШИКТ
 5. др Драган Николић, професор струковних сатудија - Одсек ВГГШ - председник савета
 6. мр Оливера Васовић, предавач - Одсек ВГГШ
 7. Горан Тричковић, сраданик у настави - Одсек ВЖШ
 8. Јована Ђоновић, библиотекар - Одсек ВЖШ
 9. др Адела Медовић Баралић, професор струковних сатудија - Одсек ВТШДТМ
 10. др Марина Коцарева Ранисављевић, професор струковних сатудија - Одсек ВТШДТМ
 11. Теодора Мијаиловић, студент - Одсек ВИШЕР
 12. Јелена Наумовски, студент - Одсек ВШИКТ
 13. Иван Васић, студент - Одсек ВГГШ
 14. проф. др Ненад Радовић, редовни професор Технолошко-металурског факултета у Београду - заменик председника савета
 15. проф. др Саша Митић, ванредни професор Машинског факултета у Београду
 16. проф. др Славко Муждека, ванредни професор Војне академије
 17. Предраг Поповић, дипломирани инжењер информационих технологија, Академија струковних студија Западна Србија
 18. проф. др Рајко Миодраговић, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду
 19. проф. др Далибор Паспаљ, Градски завод за геронтологију Београд