Наставно - стручно веће

Чланови Наставно-стручног већа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд су:
 1. др Вера Петровић, проф. с.с., председник Академије
 2. др Александра Грујић, проф. с.с.,  Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за квалитет и акредитацију
 3. др Ненад Којић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за сарадњу са привредом и међународну сарадњу
 4. др Бојан Милошевић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за наставу
 5. др Петар Бојовић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за финансије
 6. др Ивана Милошевић, виши предавач, руководилац Одсека  Висока школа електротехнике и рачунарства
 7. др Перица Штрбац, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 8. др Драгана Прокин, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 9. др Саша Стојковић, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 10. мр Валентина Малешевић, предавач, руководилац Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 11. др Даница Мамула-Тартаља,  проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 12. др Татјана Кеча, проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 13. др Стеван Величковић, проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 14. др Марко Мирковић, проф.с.с.,руководилац Одсека Висока грађевинско-геодетска школа
 15. др Драган Николић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 16. др Слободан Панџић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 17. др Марина Николић Топаловић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 18. др Весна Павeлкић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока железничка школа
 19. др Сања Јевтић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 20. др Зорица Милановић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 21. др Сандра Касалица, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 22. др Биљана Поповић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент  
 23. др Катарина Николић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 24. др Данијела Пауновић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 25. др Драгана Церовић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 26. Лука Тошић, студент - Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 27. Андрија Стојковић, студент - Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 28. Иван Милуновић, студент - Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 29. Јелена Лилић, студент - Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 30. Марија Косић, студент - Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 31. Вук Станојковић, студент - Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 32. Андријана Весић, студент - Одсек Висока железничка школа
 33. Ања Јовановски, студент - Одсек Висока железничка школа
 34. Радослав Веселинов, студент - Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент
 35. Маја Богдановић, студент - Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент