Наставно - стручно веће

Чланови Наставно-стручног већа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд су:
 1. др Вера Петровић, проф. с.с., председник Академије
 2. др Александра Грујић, проф. с.с.,  Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за квалитет и акредитацију
 3. др Ненад Којић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за сарадњу са привредом и међународну сарадњу
 4. др Бојан Милошевић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за наставу
 5. др Петар Бојовић, проф.с.с, Помоћник председника Академије техничко-уметничких струковних студија за финансије
 6. др Ивана Милошевић, проф.с.с, руководилац Одсека  Висока школа електротехнике и рачунарства
 7. др Перица Штрбац, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 8. др Драгана Прокин, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 9. др Ивана Влајић-Наумовска, проф. с.с.,  Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 10. мр Валентина Малешевић, предавач, руководилац Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 11. др Гордана Јелић,  проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 12. др Татјана Кеча, проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 13. др Стеван Величковић, проф.с.с.,  Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 14. др Марко Мирковић, проф.с.с.,руководилац Одсека Висока грађевинско-геодетска школа
 15. др Рајко Савановић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 16. др Снежана Бајић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 17. др Катарина Јевтић Новаковић, проф.с.с., Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 18. др Весна Павeлкић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока железничка школа
 19. др Снежана Бешић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 20. др Александра Вуковић, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 21. др Сандра Касалица, проф.с.с.,  Одсек Висока железничка школа
 22. др Биљана Поповић, проф.с.с., руководилац Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент  
 23. др Катарина Николић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 24. др Љиљана Сретковић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 25. др Ана Аксентијевић-Јелић, проф.с.с., Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент 
 26. Лука Тошић, студент - Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства
 27. Андрија Стојковић, студент - Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства - заменски члан
 28. Јелена Лилић, студент - Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 29. Иван Милуновић, студент - Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије - заменски члан
 30. Марија Косић, студент - Одсек Висока грађевинско-геодетска школа
 31. Вук Станојковић, студент - Одсек Висока грађевинско-геодетска школа - заменски члан
 32. Андријана Весић, студент - Одсек Висока железничка школа
 33. Ања Јовановски, студент - Одсек Висока железничка школа - заменски члан
 34. Маја Богдановић, студент - Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент
 35. Радослав Веселинов, студент - Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент - заменски члан