Студентски парламент

Студентски парламент је један од органа Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС). Oсновна делатност Студентског парламента је заступање и заштита права и интереса свих студената и разматрање питања и активности од интереса за студенте.

Шта су надлежности Студентског парламента?

 • Усвајање општих аката који се односе на делатност Студентског параламента.
 • Бирање представника студената у органима АТУСС.
 • Бирање представника студената у Студентској конференцији академија струковних студија, у органима и телима других установа, удружења и организација у којима су заступљени представници студената АТУСС.
 • Учествовање у самовредновању установе, поступцима за оцењивање квалитета студијских програма и наставе.
 • Обављање активности које се односе на: осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу и оцену ефикасности студирања, утврђивање броја ЕСПБ бодова, заштиту права студената и унапређење студентског стандарда.
 • Покретање иницијативе за доношење или промену прописа од интереса за студенте.
 • Координирање програма ваннаставних активности студената, оснивање студентских секција и других облика организовња студената, у циљу промоције спортских, културних, научно-стручних, уметничких и сличних делатности.
 • Остваривање студентске сарадње.

Студентски парламент састављен је од по три представника сваког Одсека који се налази у саставу АТУСС (укупно 15 чланова). Сви студенти Одсека ВИШЕР са активним статусом студента у години у којој се спроводе избори за чланове Студентског парламента, имају право да бирају чланове и да буду бирани за члана Студентског парламента АТУСС.

Представници Одсека Висока школа електротехнике и рачунарства у Студентском парламенту АТУСС су:

 • Гордана Вукмировић, председник Студентског парламента АТУСС,
 • Теодора Мијаиловић, члан Савета АТУСС,
 • Алекса Милојевић. координатор Студентског парламента АТУСС у Одсеку ВИШЕР.

Студентски парламент АТУСС је, на седници одржаној 18.03.2021, основао Студентске организације на нивоу сваког Одсека. Њихова основна делатност је спровођење одлука Студентског парламента АТУСС на нивоу Одсека, као и повезивање студената Одсека са Студентским парламентом АТУСС. Канцеларија Студентског парламента АТУСС и Студентске организације ВИШЕР се налази на првом спрату, у близини ГСЛ и ГСД.

Имејл адреса Студентског парламента АТУСС: studentskiparlament@atuss.edu.rs


Одлука о расписивању допунских избора нових чланова студентског парламента (04.09.2023.)


Одлука о утврђивању збирне изборне листе (13.12.2022.)


Решење о проглашавању листе кандидата (13.12.2022.)


Одлука о расписивању избора за чланове студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (22.11.2022.)


Извештај о коначним резултатима избора за чланове студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (20.12.2022.)


Решење о проглашењу листе кандидата за допунске изборе нових чланова Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (15.09.2023.)


Одлука утврђивању збирне изборне листе (21.09.2023.)


Решење о проглашењу листе кандидата за допунске изборе нових чланова Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (16.01.2024.)


Одлука о утврђивању збирне изборне листе за допунске изборе нових чланова Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (19.01.2024.)


Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (19.04.2024.)


Одлука о изменама и допунама Правилника о избору Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (19.04.2024.)


Одлука о стављању ван снаге измена и допуна Правилника о избору чланова Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (26.04.2024.)


Одлука о стављању ван снаге измена и допуна Пословника о избору чланова Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (26.04.2024.)


Одлука о расписивању избора за чланове Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (26.04.2024.)


Решење о проглашењу листе кандидата за избор нових чланове Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (10.05.2024.)


Одлука о утврђивању збирне изборне листе за избор нових чланове Студентског праламента Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (15.05.2024.)


Извештај о резултатима избора за избор нових чланова студенстског парламента на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд (27.05.2024.)