Дизајн текстила и одеће

Руководилац студијског програма

Марина Кацарева Ранисављев, др

Eлектронска пошта:

Наставни план и програм акредитован 2016.
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
ISU 114009 History of Art обавезан 7
CIS 116010 Drawing and Painting обавезан 6
NGP 113011 Descriptive Geometry and Perspective обавезан 6
MEN 114005 Product Management обавезан 6
LEK 115012 Artistic Elements and Composition обавезан 5
2. семестар
MIO 115019 Fashion and Clothing обавезан 5
TVL 113016 Textile Fibers обавезан 7
AKT 116012 Art Nude обавезан 6
RAČ 113026 Computers обавезан 6
ENG 114007 English обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
KOS 115033 Costume design 1 обавезан 6
TTN 113025 Woven and Nonwoven Fabric Technology обавезан 7
OKM 113021 The Basics of Garment Construction and Modeling обавезан 7
4. семестар
TPT 113039 Knitted Fabric Technology обавезан 5
KOS 116054 Costume design 2 обавезан 5
TMA 113180 Textile Materials обавезан 3
STP 116185 Internship 1 обавезан 2
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
MIL 116081 Fashion Illustration изборни 5
6. семестар
TPR 116082 Presentation Techniques обавезан 5
TOF 116083 The Transposition of Apparel Forms обавезан 5
STP 116084 Internship 2 обавезан 4
ZVR 116086 Final Paper обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60