Менаџмент у тестилној индустрији

Руководилац студијског програма

Мирољуб Николић, др

Eлектронска пошта:

Наставни план и програм акредитован 2016.
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
RAČ 003126 Computers обавезан 6
MEN 000004 Management обавезан 6
PMK 330110 Business Mathematics обавезан 7
OOR 333038 Organization Basics обавезан 5
2. семестар
ENG 000006 English обавезан 6
OSM 001124 The Basics of Mechanical Engineering обавезан 6
TVL 001015 Textile Fibers обавезан 6
MRT 331013 Marketing обавезан 5
POK 330022 Business Communication обавезан 7
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
3. семестар
PIP 003029 Production Planning and Preparation обавезан 6
MPK 003031 Apparel Machinery and Plants обавезан 6
TMA 001028 Textile Materials обавезан 6
EKB 331029 Business Economics обавезан 5
MLJR 333113 Human Resource Management обавезан 7
UPP 331072 Project Management обавезан 5
4. семестар
KOK 003066 Quality Control for Textile Products изборни 6
TIO 003044 Apparel Technology обавезан 6
STR 003046 Work Study обавезан 5
FIM 331023 Financial Management обавезан 6
INL 333050 Industrial Logistics изборни 6
ITP 333127 Internet Presentations обавезан 6
MET 331110 Metrology обавезан 6
STP 333186 Internship 1 обавезан 2
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
5. семестар
IST 003059 Textile Testing обавезан 6
OPT 001062 Textile Finishing обавезан 6
MIO 002019 Fashion and Clothing обавезан 6
TČT 001061 Technical Textiles обавезан 6
STM 331057 Strategic Management обавезан 7
MJN 333130 Public Procurement Management обавезан 6
6. семестар
OPM 331067 Operations Management обавезан 7
UIS 333181 IT Control Systems обавезан 6
STP 333187 Internship 2 обавезан 4
ZVR 333188 Final Paper обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60