Enrollment 2021

KONKURS ZA UPIS studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u četvrtom upisnom roku za školsku 2021/2022. godinu

KONKURS ZA UPIS studenata u prvu godinu master strukovnih studija u četvrtom (NOVEMBARSKOM) upisnom roku za školsku 2021/2022. godinu