Events
May
28,
2021

Signing the Agreement on Dual Education

Agreement on dual education was signed between the Academy of Technical and Art Applied Studies Belgrade (ATUSS) and the Post Office of Serbia.

Student Mobility Guide

Announcements
OBAVEŠTENjE o radnom vremenu tokom korišćenja kolektivnog godišnjeg omora

U periodu od 19. jula 2021. do 20. avgusta 2021. godine, prostorije Sekretarijata u sedištu Akademije tehničko- umetničkih strukovnih studija Beograd (ul. Starine Novaka br. 24, Beograd) biće otvorene u periodu od 09:00 do 13:00 časova.

Konačne rang liste Odseka Visoka železnička škola
Konačne rang liste Odseka Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment
Konačne rang liste Odseka Visoka građevinsko-geodetska škola
Konačne rang liste Odseka Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije
ATUSS IN THE MEDIA

Technologies and us - E03 – Long-distance work and long-distance learning