Комуникационе технологије

Наставни план и програм акредитован 2017.
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. триместар
Т13035 Mathematics обавезан 5
Т11051 English Language обавезан 5
Т40051 Electrical Engineering обавезан 6
Т60046 Practicum in Computer Application изборни 2
2. триместар
Т11052 Professional English обавезан 5
Т63043 Fundamentals of Programming 1 обавезан 8
Т63044 Fundamentals of Programming 2 обавезан 8
Т62036 Databases обавезан 8
3. триместар
Т50049 TCP/IP Architecture обавезан 7
Т12044 Business Communications обавезан 3
Т60047 Graphics Software Tools изборни 5
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Модули
Системско инжењерство
Инжењерски менаџмент
Друга година
4. триместар
Т50048С Information System Security изборни 3
Т24040С Management изборни 5
5. триместар
Т61040С Linux System Administration изборни 8
Т50044С Network Devices 2 изборни 5
Т13043С Statistics изборни 7
Т21036С Foreign Trade изборни 6
6. триместар
Т60038С Mobile Healthcare изборни 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
7. триместар
Т63050С OOP Java изборни 6
Т50050С Computer Networks 1 обавезан 5
8. триместар
Т21037С E-banking изборни 5
Т24041 Communication Models изборни 5
Т21038С Product Development and Management изборни 6
Т25046С Introduction to Operational Research изборни 5
Т50051С Practicum in Computer Networks 1 изборни 3
Т50052С Practicum in Computer Networks 2 изборни 3
Т50053С WAN Protocols изборни 6
Т63053 iOS Programming обавезан 6
Т63054 Practicum in iOS Programming обавезан 3
Т25043С System Business Software обавезан 5
9. триместар
Т90536С Practicum изборни 3
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Друга година
4. триместар
Т24040 Management обавезан 5
Т50048М Information System Security изборни 3
Т20041М Marketing изборни 4
5. триместар
Т61040М Linux System Administration изборни 8
Т13043М Statistics изборни 7
Т24037 Sales Management обавезан 4
6. триместар
Т60038М Mobile Healthcare изборни 6
Т21036 Foreign Trade обавезан 6
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Трећа година
7. триместар
Т50050М Computer Networks 1 изборни 5
Т21035М Finances изборни 4
Т25042М Strategic Management изборни 5
Т25041 Project Management обавезан 6
8. триместар
Т21037 E-banking изборни 5
Т24041М Communication Models изборни 5
Т50051М Practicum in Computer Networks 1 изборни 3
Т50052М Practicum in Computer Networks 2 изборни 3
Т50053М WAN Protocols изборни 6
Т63053М iOS Programming изборни 6
Т21038 Product Development and Management обавезан 6
Т25043 System Business Software обавезан 5
Т25046 Introduction to Operational Research обавезан 5
9. триместар
Т25044М Risk Management изборни 4
Т63054М Practicum in iOS Programming изборни 3
Укупно ЕСПБ бодова по години 60