Регистар студентских организација

СТУДЕНТСКE OРГАНИЗАЦИЈЕ

УСАТУСС
Подаци о студентској организацији

Назив: Удружење студената Академије техичко-уметничких струковних студија Београд (УСАТУСС)

Седиште: Старине Новака 24, Београд

Област деловања: Остваривање и заштита права, интереса и здравља студената, унапређење наставе, унапређење животног стандарда студената, ефикаснији образовни и научни систем, усклађивање уписне политике са стварним потребама друштва, учешће својих представника у органима и телима која доносе одлуке од значаја за интересе студената, садржајнији и квалитетнији друштвени живот студената, остваривање различитих облика сарадње са студентским и другим организацијама у Земљи и иностранству, афирмација знања и науке, подстицање студената на ангажовање по друштвено значајним питањима, стипендирање студената, хуманитарни рад.

Статут:

Законски заступник

Име и презиме: Алекса Милојевић

Статус студента: Студент мастер студија, Одсек ВИШЕР

Година студија: Друга година, студијски програм ЕЛИН, ВИШЕР

Електронска пошта: aleksapmilojevic@gmail.com