Преузимање диплома

Студенти који нису преузели дипломе на свечаној додели која је одржана 11. и 12. новембра 2021. године, као и 21. маја 2022. године, дипломе могу преузети на својим Одсецима у следећим терминима:

 • Студенти Одсекa Висока школа електротехнике и рачунарства своје дипломе могу преузети у студентској служби:
  • од 10. до 14. октобра;
  • од 14. до 18. новембра.

  Радно време студентске службе:

  • Понедељак од 10:00 до 19:00 часова
  • Уторак од 10:00 до 17:00 часова
  • Среда од 10:00 до 19:00 часова
  • Четвртак од 10:00 до 17:00 часова
  • Петак од 10:00 до 17:00 часова

  Телефон: +381 11 3950 001,
  Маил: marko.jokic@viser.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 13.00 часова:
  • од 17. до 21. октобра;
  • од 21. до 25. новембра.

  Телефон: +381 11 3290 828,
  Маил: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 • Одсек Висока грађевинско-геодетска школа:
 • Студенти Грађевинског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • 24. до 26. октобра;
  • од 28. до 30. новембра;

  Телефон: +381 11 2402 786,
  Маил: vggs@sezampro.rs

 • Студенти Геодетског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • 27. и 28. октобар;
  • 1. и 2. децембар.

  Телефон: +381 11 2411 885,
  Маил: geod@sezampro.rs

 • Студенти Одсека Висока железничка школа своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • од 31. октобра до 4. новембра;
  • од 5. до 9. децембра.

  Телефон: +381 11 3292 517, +381 11 2768 095 локал 109,
  Маил: studentska.sluzba@vzs.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 14.00 часова:
  • од 7. до 10. новембра;
  • од 12. до 16. децембар.
  Телефон: +381 011 3233 694,
  Маил: studentskasl.dtm@gmail.com

НАПОМЕНА: Приликом преузимања дипломе студенти са собом морају имати личну карту.