Преузимање диплома

Студенти који нису преузели дипломе на свечаној додели која је одржана 11. и 12. новембра 2021. године и 21. маја 2022. године, потребно је да се у седишту Академије, у Студентској служби Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент (ул. Старине Новака бр. 24) упишу у Књигу евиденције о издатим дипломама, радним данима од 10 до 14 часова, након чега диплому могу преузети у Студентској служби свог Одсека.

Студенти који нису преузели дипломе на свечаној додели која је одржана 21. маја 2023. године, дипломе могу преузети на својим Одсецима у следећим терминима:

 • Студенти Одсекa Висока школа електротехнике и рачунарства своје дипломе могу преузети у студентској служби:
  • од 7. до 10. маја
  • од 10. до 14. јуна

  Радно време студентске службе:

  • Понедељак од 10:00 до 19:00 часова
  • Уторак од 10:00 до 17:00 часова
  • Среда од 10:00 до 19:00 часова
  • Четвртак од 10:00 до 17:00 часова
  • Петак од 10:00 до 17:00 часова

  Телефон: +381 11 3950 001
  Маил: marko.jokic@viser.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 13.00 часова:
  • од 8. до 12. априла
  • од 13. до 17. маја

  Телефон: +381 11 3290 828
  Маил: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 • Одсек Висока грађевинско-геодетска школа:
 • Студенти Грађевинског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • од 15. до 17. априла
  • од 20. до 22. маја

  Телефон: +381 11 2402 786
  Маил: vggs@sezampro.rs

 • Студенти Геодетског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • 18. и 19. априла
  • 23. и 24. маја

  Телефон: +381 11 2411 885
  Маил: geod@sezampro.rs

 • Студенти Одсека Висока железничка школа своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • од 22. до 26. априла
  • од 27. до 31. маја

  Телефон: +381 11 3292 517, +381 11 2768 095 локал 109
  Маил: studentska.sluzba@vzs.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 14.00 часова:
  • од 29. до 30. априла
  • од 3. до 7. јуна
  Телефон: +381 011 3233 694
  Маил: studentskasl.dtm@gmail.com

НАПОМЕНА: Приликом преузимања дипломе студенти са собом морају имати личну карту.