Преузимање диплома

Студенти који нису преузели дипломе на свечаној додели која је одржана 11. и 12. новембра 2021. године, дипломе могу преузети на својим Одсецима у следећим терминима:

 • Студенти Одсекa Висока школа електротехнике и рачунарства своје дипломе могу преузети у студентској служби:
  • од 20. до 24. јуна;
  • од 5. до 9. септембра.

  Радно време студентске службе:

  • Понедељак од 10:00 до 19:00 часова
  • Уторак од 10:00 до 17:00 часова
  • Среда од 10:00 до 19:00 часова
  • Четвртак од 10:00 до 17:00 часова
  • Петак од 10:00 до 17:00 часова

  Телефон: +381 11 3950 001,
  Маил: marko.jokic@viser.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока школа за информационе и комуникационе технологије своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 13.00 часова:
  • од 27. јуна до 1. јула;
  • од 12. до 16. септембра.

  Телефон: +381 11 3290 828,
  Маил: studentska.sluzba@ict.edu.rs

 • Одсек Висока грађевинско-геодетска школа:
 • Студенти Грађевинског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • 4. до 6. јула;
  • од 19. до 21. септембра;

  Телефон: +381 11 2402 786,
  Маил: vggs@sezampro.rs

 • Студенти Геодетског одсека своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • 7. и 8. јул;
  • 22. и 23. септембар.

  Телефон: +381 11 2411 885,
  Маил: geod@sezampro.rs

 • Студенти Одсека Висока железничка школа своје дипломе могу преузети у студентској служби од 9.00 до 14.00 часова:
  • од 11. до 15. јула;
  • од 26. до 30. септембра.

  Телефон: +381 11 3292 517, +381 11 2768 095 локал 109,
  Маил: studentska.sluzba@vzs.edu.rs

 • Студенти Одсека Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент своје дипломе могу преузети у студентској служби од 10.00 до 14.00 часова:
  • од 29. августа до 2. септембра;
  • од 3. до 7. октобра.
  Телефон: +381 011 3233 694,
  Маил: studentskasl.dtm@gmail.com

НАПОМЕНА: Приликом преузимања дипломе студенти са собом морају имати личну карту.