Правила и услови за селекцију студената

Правила и услови за селекцију студената се објављују у самом конкурсу за мобилност студената.

Ова правила и услови могу бити регулисани самим споразумом о мобилности, а ако нису регулисана споразумом онда ВИШЕР користи критеријуме ближе дефинисане у документу Правила и услови за селекцију студената и запослених ВИШЕР-а за међународну мобилност.

Главни критеријуми које ВИШЕР користи за рангирање пријављених кандидата су следећи:

  • академско постигнуће студената (просек оцена и трајање студирања);
  • познавање страног језика;
  • досадашњи број остварених мобилности студента, при чему се предност даје студенту који претходно није учествовао у програмима мобилности;
  • мотивација студента.

Коначну одлуку о прихватању студента доноси установа у иностранству.