Менторство и подршка

Менторство и подршка

На web сајту ВИШЕР постоје кључне информације за долазне студенте и запослене о визном режиму, уласку и боравку у Републици Србији, здравственом осигурању, проналажењу смештаја, исхрани, превозу, друштвеном и културном животу у Београду и слично. Поред тога, запослени ВИШЕР који се баве питањима мобилности стоје на располагању студентима и запосленима који учествују у програму долазне или одлазне мобилности у циљу пружања свих неопходних информација и подршке приликом решавања административних и других питања која се јављају приликом реализације мобилности.

Такође, руководиоци студијских програма и свих других служби ВИШЕР обавезни су да учесницима у долазној или одлазној мобилности пруже сву неопходну подршку, инстуркције и информације или да их упуте на извор који ће им пружити одређену информацију. Руководиоци студијских програма или друге организационе јединице ВИШЕР у оквиру које учесници у мобилности реализују студентску или мобилност запослених, имају обавезу да уложе додатни труд и посвете додатну пажњу учесницима у долазној мобилности, са обзиром на специфичан положај њиховог боравка у ВИШЕР.

Студентски парламент ВИШЕР (представничко тело студената) је одредио своје представнике из реда студената, који ће учествовати у припреми и реализацији програма долазне мобилности. Преко тих студентских представника, долазним студентима обезбедиће се могућност да одмах успоставе контакт са локалним студентима и шанса да се што је могуће боље интегришу са колегама који већ студирају у ВИШЕР. ВИШЕР ће се старати да представници студената сваком студенту који долази из иностранства да мобилност реализује у ВИШЕР, обезбеде најмање једног домаћег студента који ће бити његов водич кроз студирање и друштвени живот у Београду. По сличном принципу, сваком лицу које у ВИШЕР реализује долазну мобилност запослених, биће посвећен колега или колегиница који су запослени у одговарајућој организационој јединици ВИШЕР и који ће бити његов водич током мобилности.

Еразмус студентска мрежа

ERASMUS Student Network (ESN) је највећа студентска асоцијација у Европи. Присутна је у 33 земље Европе и Мароку, са преко 250 локалних секција при различитим универзитетима. ESN је основана 1990, а од 2007. године је присутна и у Србији где постоје две секције; у Београду и Новом Саду. ESN има за циљ стварање флексибилнијег и мобилнијег академског окружења кроз промовисање, развијање и унапређивање мобилности студената на различитим нивоима студија, омогућавајући једно интеркултурално искуство и оним студентима који себи не могу да приуште боравак у некој страној земљи.

Неки од циљева ESN су:
  • Ради у интересу за међународне студенте,
  • Ради на побољшању социјалне и практичне интеграције међународних студената,
  • Представља потребе и права страних студената на локалном, националном и међународном нивоу,
  • Пружа релевантне информације о програмима мобилности,
  • Мотивише студенте да студирају у иностранству,
  • Доприноси побољшању и доступности мобилности студената,
  • Брине о својим члановима,
  • Истиче вредности волонтирања и активно грађанство.

Више о овој студентској мрежи можете сазнати на следећем линку https://www.esn.org/.