Служба за међународну сарадњу

др Љиљана Пецић

Координатор за међународну сарадњу

ljiljana.pecic@viser.edu.rs

За сва питања везана за међународну сарадњу и пројекте, пишите на: internationaloffice@atuss.edu.rs.

Пријаве и питања везано за реализацију мобилности студената и запослених, пишите на: mobilnost@atuss.edu.rs.

маст. филол. Тара Пешић

Академски ЕСПБ координатор Одсека ВИШЕР

tara.pesic@viser.edu.rs

др Мирослава Игњатовић

Академски ЕСПБ координатор Одсека ИКТ

miroslava.ignjatovic@ict.edu.rs

др Зорица Милановић

Академски ЕСПБ координатор Одсека ВЖШ

jazztoall@gmail.com

Марија Срндовић

Академски ЕСПБ координатор Одсека ВТШДМ

dtmskolab@gmail.com

Ива Блажевић

Члан за правна питања

sekretar@atuss.edu.rs

Ивана Ковачевић

Члан за финансијсак питања

racunovodstvovtts@gmail.com

Драгана Крстић

Члан за административна питања

office@atuss.edu.rs

Марко Борак

Члан за IT подршку

marko.borak@viser.edu.rs